INFORMACJE O ORGANIZATORZE

Organizatorem wyjazdów letnich i zimowych a także wczasów rodzinnych i półkolonii jest

Centrum Edukacyjno Turystyczne CENTAUREA
oraz Leader School Magdalena Sanecka

C.E.T. CENTAUREA

Stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.) Centrum Edukacyjno-Turystyczne CENTAUREA, z siedzibą w Łodzi (91-473), ul.Julianowska 7a

działając jako organizator turystyki/pośrednik turystyczny posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego pod nr 297.

umowa gwarancji ubezpieczeniowej nr 02.210.317 wystawiona przez:
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A, Warszawa , ul. Chłodna 51

Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 01.06.2015 do dnia 31.05.2016
i obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli informacje o wystąpieniu zdarzenia objętego gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania gwarancji.

Suma gwarancyjna wynosi: 30.154,60.

LEADER SCHOOL

Stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.) Leader School Magdalena Sanecka, 32-020 Wieliczka, ul Akacjowa 8j

działając jako organizator turystyki/pośrednik turystyczny posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr Z/66/2013

umowa gwarancji ubezpieczeniowej nr M 203868 wystawiona przez:
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A, Warszawa , ul. Przyokopowa 31

Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 15.12.2015 do dnia 14.12.2016
i obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli informacje o wystąpieniu zdarzenia objętego gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania gwarancji.

Suma gwarancyjna wynosi: 31.223,25.