Sty
18

KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj.łódzkim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W projekcie mogą wziąć udział:
Osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osoby o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotne.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Projekt zawiera:
- poradnictwo zawodowe
- szkolenia
- staże
- pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Termin rekrutacji uczestników: luty-marzec 2017r.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Biuro Projektu: Łódź, ul.Julianowska 7a
Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH