Projekty realizowane w Leader School

KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj.łódzkim

W projekcie mogą wziąć udział:
Osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej...

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH