Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ

Projekty Unijne

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO + CERTYFIKAT TELC!

Zapraszamy na bezpłatne kursy języka angielskiego realizowane w ramach projektu JĘZYK ANGIELSKI – KLUCZEM DO SUKCESU dla osób zamieszkałych, uczących się bądź pracujących na terenie województwa łódzkiego
______________________________________________________________________________________________
Uczestnikami projektu mogą być:
- osoby dorosłe od 18. roku życia
- zamieszkałe, uczące się bądź pracujące na terenie województwa łódzkiego
______________________________________________________________________________________________
W ramach szkolenia oferujemy:
- 240h zajęć stacjonarnych z języka angielskiego
- międzynarodowy certyfikat językowy TELC na poziomie A2
- komplet podręczników
______________________________________________________________________________________________
Dodatkowe informacje:
- kursy prowadzone metodą komunikatywną nastawioną na mówienie!
- elastycznie dopasowane godziny zajęć
- wykwalifikowana, doświadczona kadra lektorska
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JESTEŚ ZAINTERESOWANY? WYPEŁNIJ I WYŚLIJ BĄDŹ PRZYNIEŚ WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
http://www.edukacja.centaurea.com.pl/images/Do_pobrania/Bezplatny_kurs_angielskiego/wstepnyformularzzmn.jpg
______________________________________________________________________________________________

KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj.łódzkim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
W projekcie mogą wziąć udział:
Osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osoby o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotne.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Projekt zawiera:
- poradnictwo zawodowe
- szkolenia
- staże
- pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Termin rekrutacji uczestników: luty-marzec 2017r.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Biuro Projektu: Łódź, ul.Julianowska 7a
Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi