Lut
01

KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj.łódzkim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

W siedzibie Leader School Łódź-Bałuty rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia pn."KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj.łódzkim". Więcej szczegółów na stronie: http://szkola.leaderschool.pl/oferta/projekty-unijne